stationery in daily life


필기구 리뷰

 • wemo
 • MITSUBISHI 9800EW
 • PILOT Juice
 • STAEDTLER 525 SAKURA
 • PILOT FRIXION LIGHT Natural Color

필기구 정보

 • 플래티넘 만년필 신제품 CURIDAS
 • TOMBOW 지우개 신제품 MONO TOUGH 11월 28일 발매.
 • 스테들러 925 35 신제품 정보
 • 제1회 펜텔 샤프펜슬 팬 미팅 in 요시카와
 • 톰보우 모노컬러 탄생 50주년 기념세트 발매예정.
 • VICUNA 신제품 관련 정보